Cmentarze parafialne - inwentarzyacja i oznakowanie cmentarzy, cmentarne bazy danych

OPROGRAMOWANIE


Do obsługi stworzonej bazy danych dostarczamy zupełnie nieodpłatnie autorskie rozwiązanie informatyczne CMENTARZ_E.pl_2.0.

Podstawowe funkcje oprogramowania to: