Cmentarze parafialne - inwentarzyacja i oznakowanie cmentarzy, cmentarne bazy danych

INWENTARYZACJA CMENTARZY


Podstawą wykonywanych przez nas prac inwentaryzacyjnych są pomiary geodezyjne rzeczywistego stanu cmentarza. Na ich podstawie tworzona jest dokładna mapa cmentarza, na którą nanoszone są usytuowania wszystkich grobów, drzewostanów oraz całej technicznej infrastruktury cmentarza z zaznaczeniem chodników, ujęć wody, ogrodzenia, bram, kaplic i innych szczególnych miejsc na cmentarzu.


W porozumieniu z zarządcą cmentarza zakładamy podział cmentarza na kwatery a także jeżeli to tylko możliwe na rzędy, lub utrzymujemy istniejący już podział. Każdy grób otrzymuje indywidualny numer inwentaryzacyjny zgodny z przyjętym podziałem. Groby są numerowane po kolei tak aby nawet przy nieregularnym układzie grobów identyfikacja grobu była jak najprostsza.


W kolejnym etapie wykonywana jest dokumentacja fotograficzna cmentarza obejmująca wszystkie groby i miejsca szczególne a także miejsca wskazane przez zarządcę. Efektem końcowym każdej inwentaryzacji jest stworzenie w oparciu o pozyskane informacje i dane, elektronicznej bazy danych.