Cmentarze parafialne - inwentarzyacja i oznakowanie cmentarzy, cmentarne bazy danych

inwentaryzacje
cmentarzy

Podstawą wykonywanych przez nas prac inwentaryzacyjnych są pomiary geodezyjne rzeczywistego stanu cmentarza.

cmentarne
bazy danych

Pozyskane podczas inwentaryzacji cmentarza informacje stanowią trzon bazy danych, która wykonywana jest zazwyczaj równolegle z pracami inwentaryzacyjnymi.

oprogramowanie

Do obsługi stworzonej bazy danych dostarczamy zupełnie nieodpłatnie autorskie rozwiązanie informatyczne CMENTARZ_E.pl_2.0.

oznakowanie
cmentarzy

Wykonujemy tablice z planem cmentarza, słupki z oznakowaniem miejsca oraz tablice informacyjne.